Đăng nhập

[Phototshop] – Tạo kiểu chữ Neon với hiệu ứng điện ảnh

  • 11/12/2014 - 2:32 Chiều
  • 3817 Views

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ biết thêm được cáchtạo kiểu chữ Neon với hiệu ứng điện ảnh bằng cách sử dụng các thao tác, kỹ thuật trong Photoshop.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-1

Bước 1: The Background

Đối với Background chúng ta sẽ sử dụng texture dạng gạch cũ kỹ… Bạn có thể tải về từ: http://www.cgtextures.com/texview.php?id=13026&PHPSESSID=0ij6isb488cf2ddnepq3aro6t5

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-2

Sau khi đã tải, mở hình ảnh trong Photoshop và add Hue/Saturation adjustment layer.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-3

Giảm Saturation xuống còn -80.

Tiếp theo, add layer điều chỉnh Gradient.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-4

Sử dụng Gradient màu đen đến trong suốt với Scale bằng 150%.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-5

Thiết lập chế độ hòa trộn cho Layer đã Gradient là Soft Light, và sau đó Duplicate Layer để tăng cường Gradient.

Bước 2: Tạo Text

Các ký tự trong hướng dẫn này phải có dạng tròn tròn để cho nó trông giống như đèn neon. Font chữ được sử dụng trong hướng dẫn này có tên Comfortaa, bạn có thể download miễn phí tại đây: http://www.dafont.com/comfortaa.font

Sau khi đã tải về, add font chữ vào máy tính của bạn và gõ text như bạn muốn.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-6

Làm cho text đẹp và lớn hơn, sử dụng màu #4157ff.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-7

Sau khi hoàn thành, sử dụng công cụ Transform Tool để xoay Text khoảng 20 độ.

Bước 3: Hiệu ứng text neon 3 chiều

Trước khi thêm ánh sáng chúng ta cần tạo Layer Styles cho text. Để thực hiện, đầu tiên vào hộp thoại Layer Styles bằng cách Click đúp chuột vào Layer Text.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-8

Check vào Drop Shadow, và sử dụng các thiết lập như trên. Màu sắc của Shadow là #00044c.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-9

Tiếp theo, click vào Outer Glow và thiết lập các giá trị sau:

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-10

Chọn Inner Glow với các thiết lập như hình minh họa.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-11

Tiếp theo, check vào Bevel and Emboss, và áp dụng các thiết lập bên dưới.

kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-12

Cuối cùng, click vào Satin và sử dụng màu xanh giống như trước #4157ff với các thiết lập như trên.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-13

Text của chúng ta đã có hiệu ứng 3D, tiếp theo chúng ta thêm ánh sáng cho nó.

Bước 4: Thêm hiệu ứng ánh sáng Neon

Trước tiên, Duplicate Layer text 2 lần, Rasterise cả 2 layer đã nhân đôi bằng cách click chuột phải và chọn ‘Rasterize Type’.

Đặt tên layer trên cùng là ‘Motion’, và layer ở dưới là ‘Gaussian’.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-14

Đối với cả 2 Layer, tạo Layer styles và bỏ chọn các box. Click vào Color Overlay, thiết lập màu trắng.

Thiết lập độ Opacity là 60% cho cả 2 layer.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-15

Tiếp theo, tạo Blur cho Layer Motion, vào Filter>Blur>Motion Blur, thiết lập Distance là maximum với Angle bằng 0. Điều này sẽ tạo ra một đường mờ trắng ngang qua text.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-16

Sau đó, với layer Gaussian blur đã chọn, vào Filter>Blur>Gaussian blur, thiết lập Radius là 15 pixels.

Chúng ta sẽ add thêm ánh sáng trắng xung quanh Text.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-17

Duplicate Layer Gaussian và Move nó ở dưới Layer text, add thêm ánh sáng ở phía sau text.

Bây giờ, chúng ta có thể Group tất cả các Layer mà chúng ta đã tạo trong 1 Folder ‘text’.

Bước 5: The Sparks

Tạo Layer mới ở trên tất cả các Layer khác và đặt tên là ‘sparks’.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-18

Trong Layer này, sử dụng Brush nhỏ mềm, màu trắng để vẽ một vài điểm có kích thước khác nhau.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-19

Vào Filter>Blur>Motion Blur, và Angle là -45, 20 pixels.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-20

Click đúp chuột vào Layer ‘sparks’ để thiết lập Layer Styles, chọn Outer Glow, và sử dụng các thiết lập như bên dưới.

Bước 6: The Lens Flare

Để tạo Lens Flare, trước tiên, tạo Layer mới và đặt tên là ‘lens flare’, sau đó Fill nó với màu đen.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-21

Vào Filter>Render>Lens Flare, vị trí của tia lửa ở dưới bên dưới của hình ảnh và thiết lập Brightness là 120%.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-22

Thiết lập chế độ hòa trộn của Layers là Screen.

Thay đổi màu của Lens flare, add thêm Layer điều chỉnh Solid Color ở trên Layer Lens flare, sử dụng màu #4157ff.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-23

Click chuột phải vào Layer Solid Color và chọn ‘Create Clipping Mask’, sau đó thay đổi chế độ hòa trộn của Layer là Hue.

Bước 7: Creating Anamorphic Lens Flares

Trước tiên, sử dụng công cụ Ellipse Tool với màu #4157ff, vẽ một vòng tròn.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-24

Tiếp theo vào Filter>Blur>Motion Blur, và sau đó nhấp OK

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-25

Thiết lập Angle bằng 0, và Distance là maximum.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-26

Duplicate Layer một vài lần để tăng cường khả năng hiển thị của Flare (tia lửa), sau đó Merge các Layer với nhau.

Sử dụng Transform Tool để điều chỉnh Flare theo chiều dọc, và đặt nó ở vị trí như hình dưới.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-27

Thiết lập chế độ hòa trộn của Layer là Screen.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-28

Duplicate Layer và Move nó lên trên Lens Flare.

Sau đó Duplicate nó một lần nữa và đặt Flare mới ở bất kỳ vị trí nào trong phần trên của Text.

Bước 8: Chỉnh sửa cuối cùng

Add Layer mới và đặt tên là ‘highlights’.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-29

Chọn Brush mềm, nhỏ, màu trắng và vẽ một vài điểm ngẫu nhiên trên các ký tự để tạo thêm hiệu ứng Flare.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-30

Tiếp theo, add Layer điều chỉnh Gradient Radial với màu xanh #4157ff đến trong suốt với Scale được thiết lập là 150, Check vào Reverse.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-31

Thiết lập chế độ hòa trộn của Layer là Soft Light với 50% Opacity.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-32

Add Layer Gradient Radial khác từ màu đen đến trong suốt với Scale là 150.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-33

Chọn chế độ hòa trộn là Soft Light.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-34

Và cuối cùng, để tạo Border cho hình ảnh, sử dụng công cụ Rectangular Marquee tool để vẽ một hình chữ nhật ở giữa của hình ảnh, sau đó đảo ngược nó, và Fill nó với màu đen.

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh-35

Kết quả cuối cùng

phototshop-tao-kieu-chu-neon-voi-hieu-ung-dien-anh

Hy vọng bạn thích hướng dẫn này, bạn có thể tự tạo cho mình hiệu ứng Text neon từ hướng dẫn trên. Chúc bạn thành công!