Đăng nhập

[Photoshop] – Tạo mã vạch trong Photoshop

  • 17/12/2014 - 1:51 Chiều
  • 6873 Views

Trong hướng dẫn nhanh này chúng ta sẽ học cách Tạo mã vạch trong Photoshop và một Background sử dụng Texture. Để thực hiện được hướng dẫn này bạn làm theo những bước sau đây:

Bước 1

Đầu tiên, chúng ta cài đặt và thiết lập Brush để sử dụng Barcode. Tạo File .PSD mới với Width là 1 px và Height là 100 px. Chọn công cụ Paint Bucket Tool và Fill với màu đen. Vào Edit > Define Brush Preset, đặt tên cho Brush và click OK.

tao-ma-vach-trong-photoshop-1

Bước 2

Tạo File .PSD khách, tôi chọn 600 x 400 px cho width và height. Chọn công cụ Brush tool và mở bảng Brush preset. Di chuyển xuosong và chọn Brush mà bạn vừa tạo. Chuyển sang bảng Brush, nhớ rằng chọn “Brush Tip Shape” ở phía bên trái và thay đổi giá trị “Spacing” khoảng 120 %. (Mẹo: Thay đổi giá trị khoảng cách sẽ giúp bạn có được khoảng cách của các mã vạch) Tiếp theo, click vào “Scattering” ngay dưới “Brush Tip Shape” và tăng giá trị Count Jitter là 100%.

tao-ma-vach-trong-photoshop-2

Bước 3

Chắc chắn rằng màu Foreground là màu đen, và vẽ từ bên trái sang bên phải trong khi nhấn giữ phím Shift, để kéo thẳng dòng mã vạch của bạn tự động. Chọn Text Tool và thêm vào dãy số ngẫu nhiên bên dưới mã vạch. Nhấn Cmd + T và tăng chiều cao 1 chút.

tao-ma-vach-trong-photoshop-3

Bước 4

Chuyển màu của Foreground sang trắng, chọn công cụ Rounded Rectangle Tool với Radius là 4 px và vẽ vẽ một hình dạng nhãn giống như bên dưới xung quanh mã vạch. Kéo Layer Shape này xuosong dưới Layer Text và Barcode (mã vạch).

tao-ma-vach-trong-photoshop-4

Bước 5

Double-click on the shape layer and add the following layer styles (leave unmentioned parameters at defaults):

  • Drop Shadow: Opacity: 25%, Distance: 2px, Size: 3px;
  • Bevel and Emboss: Như minh họa;
  • Gradient Overlay: Như minh họa;
  • Stroke: Size: 1px, Color: #d6d6d6;

tao-ma-vach-trong-photoshop-5

Bước 6

Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra Texture Paperboard (bìa). Tạo Layer mới, và kéo nó xuống dưới các Layer khác, và Fill nó với màu đen. Vào Filter > Noise > Add Noise với Amount khoảng 65% và check vào “Monocromatic”. Sau đó, nhớ rằng thiết đã thiết lập màu của Foreground là màu trắng và màu của Background là màu đen, vào Filter > Sketch > Torn Edges và áp dụng nó với các thiết lập như bên dưới.

tao-ma-vach-trong-photoshop-6

Nhấn Cmd + L để truy cập vào Levels adjustments và kéo “Output Levels” khoảng 115. Nhấn Cmd + U, check vào “Colorize” và áp dụng các giá trị: Hue: +40, Saturation: +49, Lightness: -39. Sau đó, áp dụng bộ lọc Filter “Add Noise” một lần nữa với Amount khoảng 7%. Vào Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius là 0.3 px.

tao-ma-vach-trong-photoshop-6-1

Bước 7

Tạo Layer khác với màu đen, thay đổi màu Foreground và Background sang trắng và đen một lần nữa, và áp dụng Filter “Add Noise” với Amount là 120%, sau đó, một lần nữa sử dụng Filter “Torn Edges” với các thiết lập sau: Image Balance: 1, Smoothness: 11, Contrast: 19. Thiết lập chế độ hòa trộn của Layer là “Screen” và giảm Opacity khoảng 50%. Vì vậy, hình ảnh của bạn sẽ như bên dưới.

tao-ma-vach-trong-photoshop-7

Bước 8

Để cho nó có chiều sâu hơn một chút, tạo Layer mới khác, Fiil nó với màu trắng và áp dụng Filter “Add noise” với Amount khoảng 120%. Vào Filter > Sketch > Bas Relief và áp dụng các thiết lập như hình minh họa. Thiết lập chế độ hòa trộn của Layer là “Overlay” và giảm Opacity là 25%.

tao-ma-vach-trong-photoshop-8

Kết luận

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành! Tôi đã add thêm một vài hiệu ứng họa tiết đơn giản, bạn có thể xem hình bên dưới.

tao-ma-vach-trong-photoshop-9