Đăng nhập

[Photoshop] – Tạo hiệu ứng chữ băng tan

 • 12/12/2014 - 5:05 Sáng
 • 3109 Views

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn sử dụng nhiều Layer Styles tạo ra hiệu ứng chữ bóng mượt lấp lánh màu đỏ. Sau đó, sử dụng một số Brush đơn giản, tạo hiệu ứng chữ băng tan chảy.

Tài nguyên sử dụng

Lưu ý

Bạn có thể xem hình ảnh hướng dẫn cách thêm Pattern.

Bước 1

Tạo file mới 1152px x 864px, đặt “Car Paint texture” trên layer Background, sau đó Merge với layer Background (Layer -> Merge Down).

Đặt “texture 4 blue snow” trên layer Background, và thay đổi chế độ Blend Mode là Soft Light.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-1

Kích đúp vào Layer “texture 4 blue snow” để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay, bằng cách thay đổi chế độ Blend Mode thành MultiplyOpacity = 95%, sử dụng Transparent to Color gradient fill với màu #353750, thay đổi Style là Radial, và Scale150.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-2

Bạn tạo gradient từ trong ra ngoài.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-3

Bạn sẽ có kết quả như sau:

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-4

Bước 2

Tạo đoạn căn bản sử dụng font Garnet, kích thước phông chữ 363, màu trắng, và Tracking là 50.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-5

Nhân đôi Layer văn bản, sau đó thay đổi giá trị Fill của bản sao cho 0. Nhân đôi Layer bản sao thêm 3 lần nữa.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-6

Tiếp theo, chúng tôi sẽ áp dụng Layer Styles cho mỗi layer văn bản. Click đúp vào từng layer, và các giá trị hiển thị dưới đây:

Bước 3

Layer văn bản gốc

Bevel and Emboss

 • Depth: 30
 • Size : 15
 • Chọn the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Color: #e0e0e0
 • Shadow Mode – Color: #4f3a11

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-7

Color Overlay

 • Color: #7d3421

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-8

Drop Shadow

 • Opacity: 66%
 • Distance: 24
 • Spread: 6
 • Size: 32

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-9

Bạn có kết quả sau:

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-10

Bước 4

Layer văn bản sao chép 1

Bevel and Emboss

 • Size: 16
 • Bỏ chọn Use Global Light box
 • Angle: 45
 • Altitude: 74
 • Chọn Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode – Color: #393939

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-11

Đường Viền

 • Contour: Half Round
 • Chọn Anti-aliased box.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-12

Texture

 • Pattern: GlitteringMetal

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-13

Bạn có thể được kết quả sau:

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-14

Bước 5

Văn bản sao chép thứ 2

Bevel and Emboss

 • Size: 40
 • Bỏ chọn Use Global Light box
 • Angle: 45
 • Altitude: 74
 • Chọn Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode – Color: #4c0a0a
 • Opacity: 50%

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-16

 

Contour

 • Contour : Half Round
 • Check the Anti-aliased box.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-18

Bạn có được kết quả sau:

 

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-19

Bước 6

Văn bản sao chép thứ 3

Bevel and Emboss

 • Size: 49
 • Bỏ chọn Use Global Light box
 • Angle: -146
 • Altitude: 53
 • Chọn Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode – Color: #393939

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-20

Contour

 • Contour: Half Round
 • Chọn Anti-aliased box.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-21

Bạn sẽ có kết quả như sau:

 

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-22

Bước 7

Văn bản sao chép thứ 4

Bevel and Emboss

 • Style: Stroke Bevel
 • Gloss Contour: Ring – Double
 • Chọn Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-24

Contour

 • Contour : Log
 • Check the Anti-aliased box.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-25

Texture

 • Pattern: Fake Brick

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-26

Stroke

 • Size: 3
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Angle: 90
 • Gradient Fill: Bronze Br44

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-27

Bạn sẽ có kết quả như sau:

 

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-28

Bước 8

Tạo một layer mới bên dưới tất cả các Layer văn bản và đổi tên nó là “Shadow”. Thiết lập màu sắc của Foreground là #A1A1A1, và chọn công cụ Brush Tool.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-29

Sử dụng một Brush mềm tròn lớn, bắt đầu vẽ rải rác dưới layer văn bản.

 

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-30

Khi thực hiện xong, thay đổi Blend Mode của layer “Shadow” lớp là Linear Burn và Opacity = 10%.

 

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-31

Bước 9

Tạo một layer mới trên tất cả các Layer và đổi tên là “Ice”, thay đổi giá trị Fill là 0.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-32

Nhấn đúp chuột vào layer “Ice” áp dụng Layer Style sau đây:

Bevel and Emboss

 • Size: 10
 • Contour: Ring
 • Chọn Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Linear Light

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-33

Contour

 • Contour: Guassian – Inverse
 • Chọn Anti-aliased box.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-34

Texture

 • Pattern: Texturetastic Gray

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-35

Bước 10

Với công cụ Brush Tool vẫn được chọn, mở bảng Brush (Window -> Brush), chọn một Brush mềm, sau đó sửa đổi các thiết lập như sau:

Brush Tip Shape:

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-36

Shape Dynamics:

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-37

Vẽ xung quanh theo viền Layer văn bản

 

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-38

Bước 11

Đặt hình ảnh “lens flare 10″ trên đầu tất cả các Layer và thay đổi chế độ Blend Mode là Linear Dodge (Add).

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-39

Vào Edit -> Free Transform (hoặc nhấn Ctrl / Cmd + T), thay đổi kích thước, xoay, và đặt đóm sáng tại những vị trí như bạn muốn. Khi thực hiện xong, nhấn Enter/Return để chấp nhận thay đổi.

 

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-40

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-41

Bước 12

Nhấp vào biểu tượng “Create new fill or adjustment layer”, chọn Gradient Map.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-42

Thay đổi chế độ Blend Mode Layer Gradient Map là Soft Light và Opacity = 35%. Nhấp vào hộp Gradient để tạo gradient.

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-43

Tạo dãy màu như sau:

 • #954c39 – 0%
 • #B25744 – 15%
 • #E5883b – 32%
 • #Ffd175 – 50%
 • #E5883b – 66%
 • #B25744 – 85%
 • #954c39 – 100%

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan-44

Chúc các bạn thành công

 

photoshop-tao-hieu-ung-chu-bang-tan