Đăng nhập

[Photoshop] – Hiệu Ứng Lomo và cách tạo ánh sáng Leaks

  • 08/12/2014 - 5:06 Chiều
  • 3310 Views

Trong hướng dẫn nhanh này, chúng ta sẽ tạo Hiệu Ứng Lomo và cách tạo ánh sáng Leaks bằng các sử dụng các thiết lập trong Photoshop. Hãy bắt đầu!

Dữ liệu

Dữ liệu sau được sử dụng trong hướng dẫn:

Bước 1

Mở hình ảnh của chúng ta và và click vào menu Window trong Photoshop. Trong menu Window, chọn Actions (Alt+ F9). Sau khi đã mở cửa sổ Actions, chúng ta sẽ tạo hiệu ứng rò rỉ Lomo đầu tiên.

photoshop-hieu-ung-lomo-va-cach-tao-anh-sang-leaks-1

Bước 2

Giờ thì chúng ta đã có cửa sổ Actions, chúng ta sẽ bắt đầu với hiệu ứng ánh sáng rò rỉ đầu tiên. Bắt đầu bằng cách click vào icon “new action” và đặt tên cho Action này. Sau khi có tên, chúng ta sẽ add thêm các hiệu ứng.

photoshop-hieu-ung-lomo-va-cach-tao-anh-sang-leaks-2

Bước 3

Đối với các hiệu ứng đầu tiên chúng ta sẽ add Curves. Cố gắng tái tạo hình ảnh hiển thị tốt nhất có thể. Dĩ nhiên nó không thể nào chính xác như bên dưới.

photoshop-hieu-ung-lomo-va-cach-tao-anh-sang-leaks-3

Kế tiếp, thêm Gradient vào từ “Fill hoặc Layer điều chỉnh”.

photoshop-hieu-ung-lomo-va-cach-tao-anh-sang-leaks-4

Thay đổi màu sắc thành “FC2C2C”, sau đó, thay đổi Angle là -100. Phần còn lại của Gradient có thể giữ nguyên, click Ok để áp dụng.

photoshop-hieu-ung-lomo-va-cach-tao-anh-sang-leaks-5

Thay đổi Layer Style thành Screen và giảm Opacity xuống còn 90%.

photoshop-hieu-ung-lomo-va-cach-tao-anh-sang-leaks-6

Bước 4

Tiếp theo, để dễ dàng quản lý, chúng ta Group các Layer điều chỉnh và đặt tên cho nó là “Effects”. Sau khi đã hoàn thành, click vào button Stop và Acticon của bạn đã hoàn tất.

photoshop-hieu-ung-lomo-va-cach-tao-anh-sang-leaks-7

Bước 5

Bây giờ, chúng ta có thể chạy các Action này trên hình ảnh. Dưới đây là đoạn video ngắn gọn để minh họa cho việc làm thế nào để cài đặt và chạy Action trên hình ảnh.

Kết luận

Add Action này cho những bức ảnh khác mà bạn thích, dĩ nhiên, chúng ta cũng nên thử nghiệm với những màu sắc khác nhau để có được hiệu ứng rò rỉ ánh sáng tuyệt đẹp.

photoshop-hieu-ung-lomo-va-cach-tao-anh-sang-leaks-8