Đăng nhập

Cách cố định dòng, cột trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013

  • 23/03/2015 - 11:12 Sáng
  • 23129 Views

Hướng dẫn cách cố định hàng, cột trong excel 2007 2010 2013 2003, lặp lại phần tiêu đề khi xem kéo văn bản.

Khi xem và xử lý các văn bản excel lớn có nhiều dòng và nhiều cột thì việc xem, so sánh, đố